תמונות שונות של אורחים מכל העולם, כזוגות, כמשפחות או כקבוצות. העונה מתחילה בתחילת אפריל ונגמרת בסוף אוקטובר בכל שנה.