מדיניות פרטיות

הכר את מדיניות הפרטיות

כללי

הדברים כאן נרשמים בלשון זכר לצורך נוחות בכתיבה אבל כמובן מופנים לכולם וכולן!.

בעת שימוש באתר יתכן ונאסף מידע הקשור בהרגלי גלישה והעדפות צפיה באתר וכיוב'.

חלק מהמידע יהיה אישי וחלקו סטטיסטיקות כלליות וכמובן מידע שבחרת לרשום עם התעניינותך ופנייתך אלינו. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט שממנה פנית וכד'.

דיוור ישיר אלקטרוני

 אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע על פעילותנו. מידע כזה ישלח במידה ונרשמת לדיוור שלנו והסכמת לכך. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת דיוור דרכנו. אין לנו כל עניין מסור את פרטיך האישיים למפרסמים ואנו מכבדים את פרטיותך.

מאגר המידע

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע למטרת התקשרות ו/או רישום לשירות שלנו וכל מטרה אליה נרשמת ו/או מתוך ברירת מחדל של מערכות קיימות לצורך היכרות עם ההעדפותיך בעת הגלישה באתר.

מסירת מידע לצד שלישי

לא נעביר לצד  ג' את פרטיך האישיים וכל מידע שנאסף על פעילותך .

השימוש במידע

השימוש במידע השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, במטרה להנגיש לך מידע בתחום העניין כאן.

Cookies

האתר שלנו משתמש ב"עוגיות" (Cookies )לצורך תפעול שוטף ותקין ולאיסוף מידע אודות העדפותיך בעת שימוש באתר, כמו גם לאימות פרטים ולצורך אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.

אבטחת מידע

אנו מיישמים באתר זה את נהלי אבטחת מידע במגמה לצמצם ולמנוע חדירה לפרטים באתר שאינם בגדר מידע המיועד לצפיה וגישה כחלק ממידע האתר. עם זאת אין אנו מתחייבים שהמידע שנאסף יהיו בלתי נגיש באופן חד משמעי מפני גישה שאין לה הרשאה למידע המאוחסן בהם, אך אנו עושים את המיטב למנוע מצבים של גישה בלתי מורשית של צד ג' כלשהו.

שינויים במדיניות הפרטיות

 שינויים במדיניות הפרטיות בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של העמותה.